Simkunnigheten måste öka

Sommaren 2015 karaktäriseras inte bara av dåligt väder, utan också av ett ovanligt stort antal drunkningsolyckor. Det finns flera förslag på åtgärder för att komma till rätta med detta.

Bara under juli månad i år drunknade mer än 25 personer i Sverige. Alla dessa hade inte kunnat räddas av livräddare, men det är ändå anmärkningsvärt att det bara finns kommunalt anställda livräddare i sex kustkommuner: Vellinge, Halmstad, Helsingborg, Varberg, Ängelholm och Gotland. Samtliga dessa kommuner ligger i södra Sverige. Det är inte särskilt konstigt med tanke på att det är där som mest tid tillbringas på stränderna. Men det är längre norrut som simkunnigheten är lägst, skriver Sundsvalls tidning.

Åtgärder

I Norrköping kan endast hälften av eleverna i årskurs sex simma 200 meter, vilket föreskrivs i grundskolans kursplan. Därför har en politiker lämnat in en motion om att erbjuda gratis simskola under skolloven. Den lokala simklubben är dock skeptisk till om detta går att genomföra, skriver Norrköpings Tidningar.

Svenska livräddningssällskapet föreslår att de ungdomar som sommarjobbar med att hålla snyggt på badplatser, tömma papperskorgar och liknande även ges en livräddarutbildning. Om något inträffar tar det nämligen minst tio minuter innan räddningstjänsten är på plats, och då kan det vara försent. Den som en gång har genomgått en livräddarutbildning kan dessutom rädda liv även i framtiden, och utanför jobbet. Det kan därför vara en bra investering även sett i ljuset av att många drunknar i samband med båtolyckor.

Simning är guld

Har du barn eller ungdomar i din närhet som inte kan simma? Tycker du att det är svårt att motivera dem till att lära sig? Då kanske den här historien kan vara till hjälp: en 16-åring i södra Tyskland hittade en guldtacka som värderas till 150 000 kronor när hon simmade i Königsee i Bayern. Mer om denna händelse finns att läsa i DN.