Cyklandet ökar – klarar Sverige det?

Sverige är traditionellt inte ett cykelland, på samma sätt som exempelvis vårt grannland i söder. Trots detta ökar cyklandet för varje år. Har vårt land den infrastruktur som krävs för att bli ett cykelland att räkna med.

Fler och fler väljer cykeln. Ett av flera exempel är Mölndal, precis utanför Göteborg. För varje år ökar antalet cyklister i kommunen. Men de blir inte nöjdare, enligt en artikel i Göteborgsposten. Framför allt efterlyste mölndalscyklisterna en bättre sammanlänkning av cykelstråken. Det är de knappast ensamma om. Många kommuner uppmanar sina invånare att välja cykeln för att ta sig till arbetet eller skolan, och många kommuner satsar på att bygga cykelvägar, cykelbanor och cykelstråk.

Säkerhet på cykeln

Men ofta verkar den ena handen inte veta vad den andra handen gör. Ett cykelstråk eller en cykelbana kan ta slut helt tvärt, och många cykelvägar har hinder utplacerade, som kan försämra framkomligheten. Det rör sig om stålgrindar, betongsuggor, stora stenar eller fjädrande grindar, för att bara ta några exempel. Ofta placeras dessa ut för att förhindra att bilar kör in på cykelvägar, men i större antal än vad som rekommenderas av de företag som säljer eller tillverkar dessa hinder.

Täby norr om Stockholm är ytterligare en kommun som har valt att prioritera cyklisterna, åtminstone på pappret. Kommunens cykelplan, och Trafikverkets handbok för planering av cykelstråk, säger att fasta hinder ska undvikas på viktiga cykelbanor. Istället har man dock valt att blockera viktiga cykelvägar, bl.a. vid farliga korsningar med bilvägar. Som alla som någon gång försökt vet är det ett riktigt konststycke att först manövrera sig fram mellan hinder, för att sedan titta åt båda hållen för att se om det kommer trafik på bilvägen, och göra en inbromsning om så krävs.

Den som vill veta mer om trafiksituationen för Sveriges cyklister, och om skaderisken, kan läsa mer i Trafikverkets rapport i ämnet, som finns att ladda ned här.

Cykellandet Sverige?

Cyklandet i Sverige tycks alltså öka trots infrastrukturen, inte som en följd av de satsningar som görs. För att satsningarna verkligen ska underlätta cyklandet krävs en helhetssyn, men också att de ansvariga inom kommunal förvaltning börjar följa de dokument som tas fram av andra kommunala tjänstemän.

De kommuner som får bäst betyg när Cykelfrämjandet och andra organisationer bedömer cyklistvänligheten ligger för de mesta i de södra delarna av landet: Lund, Malmö och Varberg är tre exempel. Många hävdar också att Stockholm, på grund av sitt klimat, aldrig kommer att kunna bli en cykelstad av samma dignitet som Köpenhamn eller Amsterdam.

Men ambitiösa satsningar på cyklisterna görs inte bara i södra Sverige. Umeå är ett lysande exempel på trafikplanering som gjorts med fokus på cyklisterna. Denna artikel är inte helt ny, men beskriver flera av de åtgärder som planerades för några år sedan, och av vilka flera har genomförts när detta skrivs.

Sverige har kanske långt kvar till att bli ett cykelland, men det händer otroligt mycket. Inte minst debatteras cyklingen som aldrig förr. Låt oss nu bara hoppas att det blir lite verkstad också, och inte bara snack.